MPDO και CPA εξασφαλίζουν την άντληση επενδυτικού κεφαλαίου

Η αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης και η τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί το κατάλληλο κεφάλαιο για να γίνουν οι στρατηγικές επενδύσεις που θα θεμελιώσουν τη θέση της στην αγορά και θα σηματοδοτήσουν τη διαφοροποίησή της μέσα από την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει. Η αναζήτηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι μια πρόκληση κομβικής σημασίας, από την οποία ενίοτε κρίνεται το ίδιο το μέλλον μιας εταιρίας.

Η MPDO, συμβουλευτική εταιρία με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων (www.mpdo.gr) και η CPA, εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων (www.cpaauditors.gr), ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης στην αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης και την τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις.

Με έναν τρόπο απολύτως καθετοποιημένο, τα δυο σημαντικά ονόματα στον χώρο των οικονομικών υπηρεσιών γίνονται ο έμπιστος συνεργάτης που αναζητά κάθε εταιρία για να πραγματοποιήσει ακόμα και το πιο απαιτητικό επενδυτικό σχέδιο.

Ξεκινώντας από την κατάλληλη προετοιμασία και συμβουλευτική, ώστε ο πελάτης να παρουσιάσει σε επενδυτές το business plan του με τρόπο πειστικό και ελκυστικό, μέχρι και την εύρεση και διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων, η CPA και η MPDO μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη δυνατότητα ταχείας και βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση, είτε αυτή προέρχεται από αναδιάρθρωση, είτε αναζητά επενδυτικά κεφάλαια, είτε είναι start ups που βρίσκονται στο στάδιο του funding.

Οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές​ σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά Προγράμματα​, της CPA – που κέρδισε βραβείο στα Accounting Awards 2022 για την κατηγορία​ «Επιτυχείς Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων» – και τα έμπειρα στελέχη στην συμβουλευτική επιχειρήσεων της MPDO – που κέρδισε βραβείο στα Accounting Awards 2022 για την κατηγορία​ «Best Regional Consultancy in Ventures Funding» κατευθύνουν κάθε βήμα, ώστε όχι απλώς να εκταμιεύονται οι επιχορηγήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις να αποκτούν μια πραγματική ευκαιρία να επιβιώσουν και να εκσυγχρονιστούν μέσα από tailor made υπηρεσίες:

 • Eξειδίκευση στην προετοιμασία φακέλων για λήψη εταιρικής χρηματοδότησης μέσω​ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.​
 • Έγκυρη πιστοποίηση και αξιολόγηση:
  • πληρότητας του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά και τις​ απαραίτητες εξασφαλίσεις
  • συμβατότητας του σχεδίου με τις επενδυτικές κατηγορίες και τη​ ρήτρα βιωσιμότητας που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης
  • συμπερίληψης των επιβεβλημένων στόχων κλιματικής αλλαγής και​ ψηφιακής μετάβασης, ώστε να πληροί​ τα ​σχετικά ​κριτήρια
  • συμμόρφωσης της επένδυσης με την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής​ Βλάβης
  • την τήρηση των -κατά περίπτωση- κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και​ την προσαρμογή του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς αυτές.

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής κεφαλαιακής δομής προσφέρονται οι υπηρεσίες που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη:

 • Ανάλυση χρηματοδοτικών αναγκών
 • Αναπροσαρμογή χρηματοδοτήσεων
 • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού

Για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων τα έμπειρα στελέχη των δυο εταιριών είναι σε θέση να κατευθύνουν αποτελεσματικά κάθε επιχείρηση ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε μια σειρά από ζητήματα:

 • Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων
 • Προτάσεις χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση εργαλείων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός κεφαλαιακής στρατηγικής
 • Προετοιμασία και καθοδήγηση συναντήσεων με επενδυτές
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση συμφωνιών

Κάθε περίπτωση προσεγγίζεται πάντα με γνώμονα την παροχή υψηλής συμβουλευτικής υπηρεσίας, τη διαχείριση του φακέλου υποψηφιότητας, την τεκμηριωμένη ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας, τον πλήρη τεχνικό και στρατηγικό σχεδιασμό σε κάθε στάδιο. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να κοιτούν το μέλλον τους υλοποιώντας το όραμα της ανάπτυξής τους.

MPDO και CPA εξασφαλίζουν την άντληση επενδυτικού κεφαλαίου

Η αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης και η τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί το κατάλληλο κεφάλαιο για να γίνουν οι στρατηγικές επενδύσεις που θα θεμελιώσουν τη θέση της στην αγορά και θα σηματοδοτήσουν τη διαφοροποίησή της μέσα από την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει. Η αναζήτηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι μια πρόκληση κομβικής σημασίας, από την οποία ενίοτε κρίνεται το ίδιο το μέλλον μιας εταιρίας.

Η MPDO, συμβουλευτική εταιρία με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων (www.mpdo.gr) και η CPA, εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων (www.cpaauditors.gr), ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης στην αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης και την τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις.

Με έναν τρόπο απολύτως καθετοποιημένο, τα δυο σημαντικά ονόματα στον χώρο των οικονομικών υπηρεσιών γίνονται ο έμπιστος συνεργάτης που αναζητά κάθε εταιρία για να πραγματοποιήσει ακόμα και το πιο απαιτητικό επενδυτικό σχέδιο.

Ξεκινώντας από την κατάλληλη προετοιμασία και συμβουλευτική, ώστε ο πελάτης να παρουσιάσει σε επενδυτές το business plan του με τρόπο πειστικό και ελκυστικό, μέχρι και την εύρεση και διαχείριση τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων, η CPA και η MPDO μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη δυνατότητα ταχείας και βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση, είτε αυτή προέρχεται από αναδιάρθρωση, είτε αναζητά επενδυτικά κεφάλαια, είτε είναι start ups που βρίσκονται στο στάδιο του funding.

Οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές​ σε Αναπτυξιακά Επενδυτικά Προγράμματα​, της CPA – που κέρδισε βραβείο στα Accounting Awards 2022 για την κατηγορία​ «Επιτυχείς Έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων» – και τα έμπειρα στελέχη στην συμβουλευτική επιχειρήσεων της MPDO – που κέρδισε βραβείο στα Accounting Awards 2022 για την κατηγορία​ «Best Regional Consultancy in Ventures Funding» κατευθύνουν κάθε βήμα, ώστε όχι απλώς να εκταμιεύονται οι επιχορηγήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις να αποκτούν μια πραγματική ευκαιρία να επιβιώσουν και να εκσυγχρονιστούν μέσα από tailor made υπηρεσίες:

 • Eξειδίκευση στην προετοιμασία φακέλων για λήψη εταιρικής χρηματοδότησης μέσω​ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.​
 • Έγκυρη πιστοποίηση και αξιολόγηση:
  • πληρότητας του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά και τις​ απαραίτητες εξασφαλίσεις
  • συμβατότητας του σχεδίου με τις επενδυτικές κατηγορίες και τη​ ρήτρα βιωσιμότητας που ορίζει το Ταμείο Ανάκαμψης
  • συμπερίληψης των επιβεβλημένων στόχων κλιματικής αλλαγής και​ ψηφιακής μετάβασης, ώστε να πληροί​ τα ​σχετικά ​κριτήρια
  • συμμόρφωσης της επένδυσης με την Αρχή Μη Πρόκλησης Σημαντικής​ Βλάβης
  • την τήρηση των -κατά περίπτωση- κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και​ την προσαρμογή του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς αυτές.

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής κεφαλαιακής δομής προσφέρονται οι υπηρεσίες που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη:

 • Ανάλυση χρηματοδοτικών αναγκών
 • Αναπροσαρμογή χρηματοδοτήσεων
 • Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού

Για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων τα έμπειρα στελέχη των δυο εταιριών είναι σε θέση να κατευθύνουν αποτελεσματικά κάθε επιχείρηση ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε μια σειρά από ζητήματα:

 • Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων
 • Προτάσεις χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση εργαλείων αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός κεφαλαιακής στρατηγικής
 • Προετοιμασία και καθοδήγηση συναντήσεων με επενδυτές
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση συμφωνιών

Κάθε περίπτωση προσεγγίζεται πάντα με γνώμονα την παροχή υψηλής συμβουλευτικής υπηρεσίας, τη διαχείριση του φακέλου υποψηφιότητας, την τεκμηριωμένη ανάλυση και μελέτη βιωσιμότητας, τον πλήρη τεχνικό και στρατηγικό σχεδιασμό σε κάθε στάδιο. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να κοιτούν το μέλλον τους υλοποιώντας το όραμα της ανάπτυξής τους.