Χρηματοδότηση και Άντληση Κεφαλαίων

Εξασφαλίζουμε την υλοποίηση του οράματός σας
Άντληση και ανάπτυξη κεφαλαίου

Στην MPDO οι υπηρεσίες Χρηματοδότηση και Άντληση Κεφαλαίων προσαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση που αναζητά μια βιώσιμη και άμεση προοπτική εξέλιξης.

Είτε πρόκειται για οργανισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης ή επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου και χρήζουν κεφαλαιακής στήριξης, είτε για νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις ή ακόμα startups που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης κεφαλαίων, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τον μηχανισμό να σας καθοδηγήσουμε στην επίτευξη του στόχου σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η ιδέα σας.

Εξασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του επιχειρηματικού τους μοντέλου (προϊόντος ή/και υπηρεσίας) καθώς και την απόδοση των προς επένδυση κεφαλαίων.

Παράλληλα, αναζητούμε τραπεζική χρηματοδότηση και προτείνουμε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, EU funding, κλπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη μόχλευση και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση στα επενδυόμενα επιχειρηματικά κεφάλαια.

Στην MPDO οι υπηρεσίες Χρηματοδότηση και Άντληση Κεφαλαίων προσαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση που αναζητά μια βιώσιμη και άμεση προοπτική εξέλιξης.

Είτε πρόκειται για οργανισμούς που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης ή επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου και χρήζουν κεφαλαιακής στήριξης, είτε για νέους επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις ή ακόμα startups που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης κεφαλαίων, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τον μηχανισμό να σας καθοδηγήσουμε στην επίτευξη του στόχου σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η ιδέα σας.

Εξασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του επιχειρηματικού τους μοντέλου (προϊόντος ή/και υπηρεσίας) καθώς και την απόδοση των προς επένδυση κεφαλαίων.

Παράλληλα, αναζητούμε τραπεζική χρηματοδότηση και προτείνουμε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, EU funding, κλπ.) ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη μόχλευση και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση στα επενδυόμενα επιχειρηματικά κεφάλαια.

Λύσεις Χρηματοδότησης & Άντλησης Κεφαλαίων:

Μπορούμε να σας καλέσουμε!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές.