Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Δημοσίου

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που αφορά ολόκληρη την κοινωνία
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Δημοσίου

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτότυπα έργα στα πλαίσια των επιχειρησιακών σχεδίων Δήμων και Περιφερειών με σημαντική απήχηση στο κοινωνικό σύνολο. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κλπ.) και επεξεργαζόμαστε προτάσεις έργων εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Λειτουργούμε ως σύμβουλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και αξιοποιούμε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ευρωπαϊκών και διακρατικών έργων (INTERREG, EUROMED, κλπ.) εντάσσοντας αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Έχοντας υλοποιήσει πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουμε σημαντική εμπειρία και γνώση που μας καθιστούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών τόσο σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης όσο και σε θέματα επίτευξης Κοινωνικών Στόχων καθώς και στόχων απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτότυπα έργα στα πλαίσια των επιχειρησιακών σχεδίων Δήμων και Περιφερειών με σημαντική απήχηση στο κοινωνικό σύνολο. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κλπ.) και επεξεργαζόμαστε προτάσεις έργων εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Λειτουργούμε ως σύμβουλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και αξιοποιούμε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ευρωπαϊκών και διακρατικών έργων (INTERREG, EUROMED, κλπ.) εντάσσοντας αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Έχοντας υλοποιήσει πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουμε σημαντική εμπειρία και γνώση που μας καθιστούν έναν αξιόπιστο συνεργάτη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών τόσο σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης όσο και σε θέματα επίτευξης Κοινωνικών Στόχων καθώς και στόχων απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Μπορούμε να σας καλέσουμε!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές.