Μια νέα συμμαχία έρχεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Δυτικής Ελλάδας! CPA/Certified Public Accountants & MPDO ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η CPA, εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων που εδρεύει στην Αθήνα, σύμφωνα με την πολιτική της για ανάπτυξη νέων σημείων εξυπηρέτησης, έχει τη χαρά να ανακοινώσει, την έναρξη του νέου γραφείου της στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, σε συνεργασία με τη MPDO, συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια δυναμική συνεργασία, η οποία εγκαινιάζει τη δημιουργία δικτύου συνεργατών σε Ελλάδα και εξωτερικό και στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων, την παροχή εξατομικευμένων λύσεων, εργαλείων υποστήριξης και στρατηγικών, καθώς και την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το νέο γραφείο στην Πάτρα, απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών, τόσο για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων, όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία διαθέτουν βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην έναρξη της συνεργασίας, ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA δήλωσε: «Καθώς κατάγομαι από το Αίγιο, η έναρξη του δικτύου συνεργασιών της CPAστη Δυτική Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα. Πρόκληση και μέλημά μας, θα είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της συνεχούς αναπτυξιακής τους πορείας. Αυτός ο κοινός στόχος μας ένωσε με τη MPDO. Με γνώμονα την καινοτομία των υπηρεσιών μας, εγγυούμαστε την έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και την απόλυτη υποστήριξη στις καθημερινές ή έκτακτες απαιτήσεις τους. Πιστεύουμε ακράδαντα άλλωστε στο… Help yourself Today. Win your Future Tomorrow!

Ο Βασίλης Τουντόπουλος, Managing Partner της MPDO, δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτό που πάντα επιδιώκουμε, είναι να διευρύνουμε την υποστήριξη μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι συνέργειες με καταξιωμένους επαγγελματίες ήταν πάντα η προτεραιότητα μας και ως εκ τούτου, νιώθουμε ιδιαίτερα χαρά που πλέον μπορούμε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της νέας μας συνεργασίας με τη CPA. Έτσι, η MPDO ενισχύει τη δυναμική της ως ένα σύγχρονο Hub Επιχειρηματικότητας που συμβάλλει περαιτέρω στην προοπτική μιας υγιούς επανεκκίνησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας».

Πιο συγκεκριμένα, στο γραφείο της Πάτρας CPA & MPDO, θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως:

 • Πιστοποιημένος Έλεγχος σε Επενδυτικά Σχέδια Αναπτυξιακών Νόμων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Σύνταξη, συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης & Αυθεντικότητας RRF.
 • Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους για τη 2η Ευκαιρία ή Πτώχευση.
 • Αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης, τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις, καθώς και αναδιαρθρώσεις χρεών.
 • Εξειδίκευση σε Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Due Diligence, Evaluation, IBR, Μελέτες Βιωσιμότητας, και Φορολογικούς Σχεδιασμούς Εταιρειών.
 • Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων για επενδυτικούς σκοπούς και για μεταβιβάσεις κληρονομικής διαδοχής, στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων φορολογικών κινήτρων.
 • Ανεξάρτητος Έλεγχος σε τακτικά & φορολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα site:

www.cpaauditors.gr www.mpdo.gr

Press Release

Μια νέα συμμαχία έρχεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Δυτικής Ελλάδας! CPA/Certified Public Accountants & MPDO ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η CPA, εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων που εδρεύει στην Αθήνα, σύμφωνα με την πολιτική της για ανάπτυξη νέων σημείων εξυπηρέτησης, έχει τη χαρά να ανακοινώσει, την έναρξη του νέου γραφείου της στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, σε συνεργασία με τη MPDO, συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια δυναμική συνεργασία, η οποία εγκαινιάζει τη δημιουργία δικτύου συνεργατών σε Ελλάδα και εξωτερικό και στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων, την παροχή εξατομικευμένων λύσεων, εργαλείων υποστήριξης και στρατηγικών, καθώς και την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το νέο γραφείο στην Πάτρα, απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη στην παροχή Ελεγκτικών, Λογιστικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Συμβουλών, τόσο για μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων, όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία διαθέτουν βαθιά γνώση του διεθνούς και εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην έναρξη της συνεργασίας, ο Δημήτρης Δημητρίου, CEO της CPA δήλωσε: «Καθώς κατάγομαι από το Αίγιο, η έναρξη του δικτύου συνεργασιών της CPAστη Δυτική Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα. Πρόκληση και μέλημά μας, θα είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της συνεχούς αναπτυξιακής τους πορείας. Αυτός ο κοινός στόχος μας ένωσε με τη MPDO. Με γνώμονα την καινοτομία των υπηρεσιών μας, εγγυούμαστε την έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και την απόλυτη υποστήριξη στις καθημερινές ή έκτακτες απαιτήσεις τους. Πιστεύουμε ακράδαντα άλλωστε στο… Help yourself Today. Win your Future Tomorrow!

Ο Βασίλης Τουντόπουλος, Managing Partner της MPDO, δήλωσε από τη μεριά του: «Αυτό που πάντα επιδιώκουμε, είναι να διευρύνουμε την υποστήριξη μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι συνέργειες με καταξιωμένους επαγγελματίες ήταν πάντα η προτεραιότητα μας και ως εκ τούτου, νιώθουμε ιδιαίτερα χαρά που πλέον μπορούμε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω της νέας μας συνεργασίας με τη CPA. Έτσι, η MPDO ενισχύει τη δυναμική της ως ένα σύγχρονο Hub Επιχειρηματικότητας που συμβάλλει περαιτέρω στην προοπτική μιας υγιούς επανεκκίνησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας».

Πιο συγκεκριμένα, στο γραφείο της Πάτρας CPA & MPDO, θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως:

 • Πιστοποιημένος Έλεγχος σε Επενδυτικά Σχέδια Αναπτυξιακών Νόμων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Σύνταξη, συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης & Αυθεντικότητας RRF.
 • Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους για τη 2η Ευκαιρία ή Πτώχευση.
 • Αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότησης, τραπεζική διαμεσολάβηση για νέες χρηματοδοτήσεις, καθώς και αναδιαρθρώσεις χρεών.
 • Εξειδίκευση σε Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Due Diligence, Evaluation, IBR, Μελέτες Βιωσιμότητας, και Φορολογικούς Σχεδιασμούς Εταιρειών.
 • Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων για επενδυτικούς σκοπούς και για μεταβιβάσεις κληρονομικής διαδοχής, στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων φορολογικών κινήτρων.
 • Ανεξάρτητος Έλεγχος σε τακτικά & φορολογικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα site:

www.cpaauditors.gr www.mpdo.gr

Press Release