Η MPDO στο Regional Growth Conference 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MPDO, Βασίλης Τουντόπουλος, συμμετείχε πρόσφατα στο 11ο Regional Growth Conference 2023 στην Πάτρα, με θέμα Building Τhe Future και συγκεκριμένα ενότητα “CSR & Sports”. Η θεματική συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έμπειρα στελέχη επειχερήσεων και εμπειρογνώμονες στον τομέα για να συζητήσουν για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τον Αθλητισμό και τον αντίκτυπο των κοινοτικών αθλητικών συλλόγων στην επιτυχία των SDGs.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Βασίλης Τουντόπουλος, παρουσίασε το νέο μας έργο, Olympassmark – Olympian Land Sport Clubs Passmark, το οποίο δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε από την MPDO με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν τα οφέλη αυτού του καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση της οργάνωσης των αθλητικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της λειτουργίας τους, της διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις-χορηγούς, της αύξησης της συμμετοχής των αθλητών και της προώθησης της συμμετοχής της κοινότητας.

Στην MPDO, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία μέσω των καινοτόμων λύσεων και των συνεργασιών μας. Πιστεύουμε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι και οι εκδηλώσεις μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα εδώ: www.olympassmark.gr.

Η MPDO στο Regional Growth Conference 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MPDO, Βασίλης Τουντόπουλος, συμμετείχε πρόσφατα στο 11ο Regional Growth Conference 2023 στην Πάτρα, με θέμα Building Τhe Future και συγκεκριμένα ενότητα “CSR & Sports”. Η θεματική συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έμπειρα στελέχη επειχερήσεων και εμπειρογνώμονες στον τομέα για να συζητήσουν για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τον Αθλητισμό και τον αντίκτυπο των κοινοτικών αθλητικών συλλόγων στην επιτυχία των SDGs.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Βασίλης Τουντόπουλος, παρουσίασε το νέο μας έργο, Olympassmark – Olympian Land Sport Clubs Passmark, το οποίο δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε από την MPDO με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν τα οφέλη αυτού του καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση της οργάνωσης των αθλητικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της λειτουργίας τους, της διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις-χορηγούς, της αύξησης της συμμετοχής των αθλητών και της προώθησης της συμμετοχής της κοινότητας.

Στην MPDO, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία μέσω των καινοτόμων λύσεων και των συνεργασιών μας. Πιστεύουμε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι και οι εκδηλώσεις μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα εδώ: www.olympassmark.gr.