Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Μύθοι και Αλήθειες

Άρθρο του Κώστα Βλασταρά, Finance Manager, Head of Debt Consulting, MPDO

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Out of Court Workout – O.C.W.) θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2017 με τον Ν. 4469/2017 ως το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Παρά τις συνεχόμενες βελτιώσεις μέσω των νόμων 4783/2020 και 5024/2023, ο μηχανισμός αυτός δεν έχει ακόμη επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η Σημασία του Νόμου 5024/2023

Ο νόμος 5024/2023 αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθμιση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης των προτάσεων, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) τίθενται προ των ευθυνών τους, αφού δεν μπορούν πλέον να απορρίπτουν αναιτιολόγητα τις προτάσεις ρύθμισης.

Πλαίσιο Αλλαγών

Η πρώτη σημαντική αλλαγή με τον ν. 5024/2023 είναι η υποχρέωση των χρηματοδοτικών φορέων να αιτιολογούν τη μη συναίνεσή τους στην πρόταση ρύθμισης. Αυτή η αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επικαλεστεί καταχρηστική συμπεριφορά του πιστωτή σε πιθανό μελλοντικό δικαστικό αγώνα.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή, είναι η μείωση του επιτοκίου για τις ρυθμίσεις με τους δημόσιους φορείς από κυμαινόμενο Euribor τριμήνου +5% σε σταθερό επιτόκιο 3%, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους τόκους που καλούνται να καταβάλλουν οι οφειλέτες.

Βασικά Στοιχεία της Διαδικασίας

Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, περιλαμβάνει αρκετά στάδια, από την αρχική καταχώρηση της αίτησης μέχρι την τελική υποβολή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των δεδομένων και την καταχώρηση των απαραίτητων εγγράφων.

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες, όπως η εξαίρεση οφειλών και η προεξόφληση των ρυθμίσεων με μειωμένους τόκους. Παρά τις βελτιώσεις, υπάρχουν ακόμα τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Η φυσιογνωμία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έχει αλλάξει σημαντικά με τον τελευταίο νόμο Ν. 5024/2023. Παρά τις προκλήσεις, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών και την επίτευξη βιώσιμων λύσεων για τους οφειλέτες.

Αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σας;

Η ομάδα μας στην MPDO, είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών σας προκλήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ο Κώστας Βλασταράς, με 30 χρόνια καριέρας, έχει καταγράψει επιτυχημένη πορεία ως Τραπεζικό Στέλεχος, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία και χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς. Έχει επίσης εργασθεί ως  Ειδικός Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Προβληματικών Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Τρίτων. Είναι απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών από το Colorado State University (τάξη του ’91) και ενεργό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων και του Economics Club του Πανεπιστημίου. 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Μύθοι και Αλήθειες

Άρθρο του Κώστα Βλασταρά, Finance Manager, Head of Debt Consulting, MPDO

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Out of Court Workout – O.C.W.) θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2017 με τον Ν. 4469/2017 ως το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Παρά τις συνεχόμενες βελτιώσεις μέσω των νόμων 4783/2020 και 5024/2023, ο μηχανισμός αυτός δεν έχει ακόμη επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η Σημασία του Νόμου 5024/2023

Ο νόμος 5024/2023 αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθμιση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με την υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης των προτάσεων, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) τίθενται προ των ευθυνών τους, αφού δεν μπορούν πλέον να απορρίπτουν αναιτιολόγητα τις προτάσεις ρύθμισης.

Πλαίσιο Αλλαγών

Η πρώτη σημαντική αλλαγή με τον ν. 5024/2023 είναι η υποχρέωση των χρηματοδοτικών φορέων να αιτιολογούν τη μη συναίνεσή τους στην πρόταση ρύθμισης. Αυτή η αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επικαλεστεί καταχρηστική συμπεριφορά του πιστωτή σε πιθανό μελλοντικό δικαστικό αγώνα.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή, είναι η μείωση του επιτοκίου για τις ρυθμίσεις με τους δημόσιους φορείς από κυμαινόμενο Euribor τριμήνου +5% σε σταθερό επιτόκιο 3%, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους τόκους που καλούνται να καταβάλλουν οι οφειλέτες.

Βασικά Στοιχεία της Διαδικασίας

Η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, περιλαμβάνει αρκετά στάδια, από την αρχική καταχώρηση της αίτησης μέχρι την τελική υποβολή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των δεδομένων και την καταχώρηση των απαραίτητων εγγράφων.

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες, όπως η εξαίρεση οφειλών και η προεξόφληση των ρυθμίσεων με μειωμένους τόκους. Παρά τις βελτιώσεις, υπάρχουν ακόμα τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Η φυσιογνωμία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών έχει αλλάξει σημαντικά με τον τελευταίο νόμο Ν. 5024/2023. Παρά τις προκλήσεις, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών και την επίτευξη βιώσιμων λύσεων για τους οφειλέτες.

Αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σας;

Η ομάδα μας στην MPDO, είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών σας προκλήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ο Κώστας Βλασταράς, με 30 χρόνια καριέρας, έχει καταγράψει επιτυχημένη πορεία ως Τραπεζικό Στέλεχος, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία και χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς. Έχει επίσης εργασθεί ως  Ειδικός Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Προβληματικών Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Τρίτων. Είναι απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών από το Colorado State University (τάξη του ’91) και ενεργό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων και του Economics Club του Πανεπιστημίου.